E - Belediye

Kredi Kartı İle Vergi Ödemeleri

Kredi Kartınız İle Vergi Borcunuzu Ödemek İçin Lütfen Tıklayınız

13369 ada 21 parselin güneybatısındaki otopark alanında trafo yeri ayrılmasına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
 
Susuz Mahallesi Yerleşim ve Gelişme Alanına ait uygulama imar planı ile mer’i imar planı sınırı içerisinde yapılmış plan değişiklikleri kapsamında yapı yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı plan notu revizyonu
 
15031 Adanın Güneyindeki Park Alanında Dağıtım Merkezi Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlanı
 
43380 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
 
Memlik Mahallesi ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve bu plan sınırı içerisinde yapılmış plan değişiklikleri kapsamında yapı yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin Uygulama İmar Planı Revizyonu
 
Sel Felaket Zedeler Bloklarına ilişkin 1/1000 Uygulama İmar Planı ile mer’i imar mer’i imar planı sınırı içerisinde yapılmış plan değişiklikleri kapsamında yapı yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin Uygulama İmar Planı Revizyonu
 
Şentepe Yapı Kooperatifi 8461,8489...8499 Adalara Ait Uygulama İmar Planı İle Mer’i İmar Planı Sınırı İçerisinde Yapılmış Plan Değişiklikleri Kapsamında Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
 
Batıkent Ergazi Bölgesinde Yol Düzenlemesine Yönelik 1/1000 UİP
 
63941 Adanın Kuzeydoğusundaki Parkta Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin UİP İlanı
 
46432 Adanın Batısındaki Parkta Regülatör Yeri Ayrılması
 
Ata Mahallesi 46415 ada ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 46415 ada doğusu otopark alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği
 
Yuva Mahallesi 63423 ve 63422 adalar arasında kalan park alanında regülatör yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği
 
8065-8066-8067....8169 Adalar Yapı yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin UİP revizyonu
 
Gazi Mah. 7994 ada 8 parselde Dağıtım Merkezi (Trafo) Alanı Ayrılmasına İlişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği
 
“1/1000 ölçekli Macun TP. 5068 (Eski 5006 Kuzeyi) Islah İmar Planına Ait Uygulama İmar Planı ile Mer’i İmar Planı Sınırı İçerisinde Yapılmış Plan Değişiklikleri Kapsamında Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği
 
1/1000 Ölçekli İvedik Tp.459-460 Nolu UİP İle Mer'i İmar Planı Sınırı İçerisinde Yapılmış Plan Değişiklikleri Kapsamında Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin UİP Revizyonu.
 
Susuz- Karacakaya 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği
 
Çamlıca Mahallesi 16021 Ada 21 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği
 
Kent Orkestrası Ses Yarışması Başvuru Formu İçin Tıklayınız
 
Yenimahalle Belediyesi Köylü Ve El Emeği Pazarı Açılıyor
 
2022-2024 YILLARI BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ
 
2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ
 
Yenimahalle’de Evde Sağlık Hizmeti Yeniden Başladı.
 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Şiddet ve Sivil Katılım Eğitimi.
 
ACİL DURUM TOPLANMA MERKEZLERİ