E - Belediye
MECLİS GÜNDEMİ

G Ü N D E M:

 

1- Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı hk. (Başkanlık Teklifi)

 

2-15903 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

 

3-- Emniyet Mahallesi 7294 ada 11 ve 12 parsellere (eski Kd.2098 ada 18 parsel) ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

 

4- Karşıyaka Mahallesi, 41051 ada 46 ve 47 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

 

5- Yuva Mahallesi tp.1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934 ve 1935 sayılı

parsellerin tapu kütüklerinin kapatılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itiraz hk. (Başkanlık Teklifi)

 

6- 64688 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

 

7- Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçe Performans Programı hk. (Başkanlık Teklifi)

 

8-Ücret Tarifeleri hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu.

 

9-13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşu dolayısıyla Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesi hk. Halkla İlişkiler Komisyonu ile Turizm ve Tanıtım Komisyonunun Müşterek Raporu.

 

10-Belediyemizce Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacı ile seminerler düzenlenmesi hk. İnsan Hakları Komisyonu ile Engelliler – Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonunun Müşterek Raporu.

 

11-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Belediyemizce program, konser ve etkinlikler düzenlenmesi hk. Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Spor ve Gençlik Komisyonunun Müşterek Raporu.

 

12-16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla vatandaşlarımızı tüketici hakları ve bilinçli gıda tüketimi hakkında bilgilendirmek amacıyla program ve etkinlikler düzenlenmesi hk. Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu.

 

13-14 Ekim Dünya Standartlar günü dolayısıyla program ve etkinlikler düzenlenmesi hk. İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Müşterek Raporu.

 

14-İlçemiz sınırları içerisinde yapılan veya yapılacak olan bir parka geçtiğimiz aylarda vefat eden ve dizilerde Kapıcı Cafer rolüyle tanınan usta oyuncu Ercan YAZGAN isminin verilmesi hk. İsimlendirme Komisyonu Raporu.

 

15-İlçemizde yaşayan ailelerimize yönelik “Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlarla” ilgili seminerler düzenlenmesi hk.  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

16-2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında okula başlayacak ihtiyaç sahibi ailelerimizin okul ve kırtasiye eksiklerinin karşılanması hk. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mesken ve Gecekondu Komisyonunun Müşterek Raporu.

 

17-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 25 Mart mahallesinin sorunlarının araştırılması hk. Altyapı Komisyonu ile Teknik ve Harita Komisyonunun Müşterek Raporu.

 

18-Yakacık Mahallesi 44360 adanın güneyindeki Park Alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu.

 

19- Kızılırmak- İvedik İsale Hattı Susuz Etabı 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Plan Değişikliği k. İmar ve Islak Komisyonu Raporu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:59