E - Belediye
MECLİS GÜNDEMİ

 

G Ü N D E M:

 

Yuva Mahallesi 63541 adanın doğusundaki Park Alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliği hk. Başkanlık Teklifinin İmar ve Islah Komisyonuna,

Yakacık Mahallesi 44274 ada 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliği hk. Başkanlık Teklifinin İmar ve Islah Komisyonuna,

İmar Müdürlüğünce 2019 yılı içerisinde alınacak Ücret Tarifesi hk. Başkanlık Teklifinin Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonuna havale edilmeleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu.  Kabullerine oy birliği ile karar verildi.

Geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırma vizesi hk. Başkanlık Teklifi teklif edildiği şekliyle oylamaya sunuldu. Kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Muhtarlıkların İhtiyaçlarının Karşılanması hk. Başkanlık Teklifi teklif edildiği şekliyle oylamaya sunuldu. Kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Kararlarla ilgili varsa resimler: Kararlarla ilgili resim bulunmamaktadır. Ses kaydı yapılmaktadır.  

 

03.12.2018 tarihli birleşimin toplantı tutanak özetinin yazıldığı şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınacak vergiler hk. Başkanlık Teklifi, Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu.  Kabulüne oy birliği ile karar verildi.

               Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 2019 Yılı Harç Miktarları hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu,

Taşınır mal kaydı hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu,

İlçemiz muhtelif yerlerinde bulunan iş yerlerinin 10 yıllığına ihale edilerek kiraya verilmesi hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu,

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan internet cafe ve bilgisayar oyunları oynatan işletmelerimizin incelenmesi hk. Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonunun Müşterek Raporu,

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Avcılar Mahallesinin eksiklerinin araştırılması hk. Altyapı Komisyonu ile Teknik Harita Komisyonunun Müşterek Raporu,

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçemiz okullarında öğrenim gören engelli öğrencilerimize Belediyemizce ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılması hk. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonunun Müşterek Raporu,

İlçemizde yaşayan gençlerimize kitap okuma alışkanlıklarının artırılması amacı ile belediyemizce uygun görülecek kitapların dağıtılması hk. Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun Müşterek Raporu ile

10 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası dolayısıyla program ve etkinlikler düzenlenmesi hk. İnsan Hakları Komisyonu Raporu, Komisyonlarda yazıldıkları şekilleriyle ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Kabullerine oy birliği ile karar verildi.

Kararlarla ilgili varsa resimler: Kararlarla ilgili resim bulunmamaktadır. Ses kaydı yapılmaktadır.

04.12.2018 tarihli birleşimin toplantı tutanak özetinin yazıldığı şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.  

5 Aralık Kadın Hakları günü Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkı yıldönümü dolayısıyla etkinlik ve programlar düzenlenmesi hk. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu,

İlçemizde yapılmış ya da yapılacak olan bir parka “Şehit Üsteğmen Harun PARLAK” isminin verilmesi hk. İsimlendirme Komisyonu Raporu,

Yakın zaman önce hayatını kaybeden yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi, foto-muhabir Ara GÜLER’in adının İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak bir parka verilmesi hk. İsimlendirme Komisyonu Raporu,

İlimizde ve İlçemizde hava kirliliğini en az seviyeye indirmek amacı ile önlem ve tedbirlerin alınması hk. Mesken ve Gecekondu Komisyonu ile İnceleme ve Araştırma Komisyonunun Müşterek Raporu,

İlçemiz okullar arası çeşitli spor dallarında müsabakalar düzenlenmesi hk. Spor ve Gençlik Komisyonu Raporu,

Yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla oluşabilecek hastalıklara karşı korunma konusunda program ve etkinlikler düzenlenmesi hk. Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim ve Kültür ve Sosyal İşler Komisyonunun Müşterek Raporu,

İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik “Bilinçli tüketim, bilinçli alışveriş” konulu program ve etkinlikler düzenlenmesi hk. Tüketici Hakları Komisyonu Raporu,

İlçemiz Batıkent bölgesi İnönü Mahallesi 1714-1716 cadde kesişiminde bulunan(Trafo yanı) alanda Belediyemizce yapılabilecek hizmetin araştırılması hk. Altyapı Komisyonu ile Teknik Harita Komisyonunun Müşterek Raporu ile

İlçemizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yönelik tarihi ve kültürel geziler düzenlenmesi hk. Turizm ve Tanıtım Komisyonu Raporu, Komisyonlarda yazıldıkları şekilleriyle ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Kabullerine oy birliği ile karar verildi.

Kararlarla ilgili varsa resimler: Kararlarla ilgili resim bulunmamaktadır. Ses kaydı yapılmaktadır. 

05.12.2018 tarihli birleşimin toplantı tutanak özetinin yazıldığı şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.  

Macun Mahallesi 42100 adanın batısındaki Park Alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu, komisyonda yazıldığı şekliyle oylamaya sunuldu. Kabulüne oy birliği ile karar verildi.

13761 ada 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk. Başkanlık Teklifi,

Ergazi Mahallesi 43689 ada 13 ve 14 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliği hk. Başkanlık Teklifi ile

Ergazi Mahallesi 43690 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliği hk. Başkanlık Teklifi, İmar ve Islah Komisyonuna havale edilmeleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Kabullerine oy birliği ile karar verildi.

43983 ada 1 parsel hk. Başkanlık Teklifi, Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonuna havale edilmesi oylamaya sunuldu. Kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Evsel Katı Atık Tarife Bedelleri hk. Başkanlık Teklifi, teklif edildiği şekliyle oylamaya sunuldu. Kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Belediyemiz bünyesindeki Kreş ve Gündüz bakımevlerindeki 3-6 yaş arasındaki çocuklara çeşitli spor branşlarına teşvik edici faaliyetler düzenlenmesi hk. Yazılı Önergenin Spor ve Gençlik Komisyonu ile İnceleme ve Araştırma Komisyonuna müştereken,    

Lösemili Çocukların aile bireylerine iş imkânları sağlanması hk. Yazılı Önergenin Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna müştereken ile

1-7 Ocak Veremle Savaş Haftası dolayısıyla bu hastalıktan korunma yollarıyla ilgili bilinçlendirme amacıyla eğitim seminerleri düzenlenmesi hk. Yazılı Önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonuna müştereken havale edilmeleri, ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Kabullerine oy birliği ile karar verildi.

Kararlarla ilgili varsa resimler: Kararlarla ilgili resim bulunmamaktadır. Ses kaydı yapılmaktadır.

06.12.2018 tarihli birleşimin toplantı tutanak özetinin yazıldığı şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.  

11-18 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla “ Bilinçli Enerji Tüketimi” konulu eğitim seminerleri düzenlenmesi hk. Yazılı Önergenin Tüketici Hakları Komisyonu ile Mesken ve Gecekondu Komisyonuna müştereken,

Sigaranın zararları ve sigarayı bırakma yöntemleri ile ilgili afiş ve broşür basılarak dağıtılması hk. Yazılı Önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonuna müştereken,

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Tepealtı Mahallemizin eksiklerinin araştırılması hk. Yazılı Önergenin Altyapı Komisyonu ile Teknik Harita Komisyonuna müştereken,

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik Yeni Yıl kutlamaları ve etkinlikleri düzenlenmesi hk. Yazılı Önergenin Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonuna müştereken,

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ilk yarısında takdir belgesi olan öğrencilerimize belediyemizce uygun görülecek hediyeler verilmesi ve kültür gezisi düzenlenmesi hk. Yazılı Önergenin Plan Bütçe Komisyonu ile Turizm ve Tanıtım Komisyonuna müştereken,

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör URAS’ın adının ilçemiz sınırları içerisinde yapılan veya yapılacak olan bir parka verilmesi hk. Yazılı Önergenin İsimlendirme Komisyonu ile

İlçemiz sınırları içerisindeki okul kantinlerinin daha sık denetimlerinin yapılacak engelli öğrencilerimize yönelik dizayn edilmeleri hk. Yazılı Önergenin de Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonu ile Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonuna müştereken havale edilmeleri, ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Kabullerine oy birliği ile karar verildi.

07.12.2018 tarihli birleşimin toplantı tutanak özetinin yazılması hususunda Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yetkili kılınması ile yazıldığı şekliyle kabulü oylamaya sunuldu. Kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Kararlarla ilgili varsa resimler: Kararlarla ilgili resim bulunmamaktadır. Ses kaydı yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Aralık 2018 Salı 13:39