E - Belediye
MECLİS GÜNDEMİ

G Ü N D E M: AĞUSTOS AYI

 

1- 64367 ada 1 parsel ve 64672 ada 1, 2 ve 3 parsele (eski 64368/1) ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

 

2- Yuva Mahallesi tp. 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934 ve 1935 sayılı parsellerin tapu kütüklerinin kapatılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar hk. Başkanlık Teklifi

 

3-Kredi kullanımı hususunda Belediye Başkanı sayın Fethi YAŞAR’a yetki verilmesi hk. Başkanlık Teklifi

 

4- 2018-2019 Eğitim Dönemi Kreş ve Gündüz Bakım Evlerimizde Alınacak Ücret Tarifeleri hk. Başkanlık Teklifi

 

5- Zabıta Müdürlüğü’nün Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönergesi hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

 

6- Sulh Sözleşmesi ve/veya protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Sn. Fethi YAŞAR’a yetki verilmesi hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

 

7- Aşağı Yahyalar Mahallesi Mehmet Akif ERSOY Caddesi 62243 nolu ada yanındaki “ Park Alanı ” içerisinde bulunan kafeterya’nın devlet ihale yasasına göre 10 yıllığına kiraya  verilmesi ve Belediyemiz Encümeni’nin yetkilendirilmesi hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

 

8- Ata Mahallesi 3531. Sokak yanındaki yeni yapılan parka “ ATA PARK” isminin verilmesi hk. İsimlendirme Komisyonu Raporu

 

9- Başkentimizde bulunan Başkent Üniversite’si kurucusu, ilk organ naklini gerçekleştiren, Dünya Organ Nakli Derneği başkanlığını yapmış, değerli bilim adamı “ Prof. Dr. Mehmet HABERAL” isminin belediyemizce yapılmış veya yapılacak olan bir tesise verilmesi hk. İsimlendirme Komisyonu Raporu

 

10- 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Belediyemizce program, etkinlikler ve geziler düzenlenmesi hk. Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Turizm ve Tanıtım Komisyonunun müşterek Raporu

           

11- Belediyemizce İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza yönelik sağlık taraması yapılması hk. Engelliler - Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun müşterek Raporu

 

12- 26-30 Ağustos Malul Gaziler Haftası dolayısıyla, hastanede yatan gazilerimize yönelik ziyaret düzenlenmesi hk. İnsan Hakları Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun müşterek Raporu

 

13- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan, mermer işleri yapan esnafların sorunlarının araştırılması hk. İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonunun müşterek Raporu

 

14- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan, Güzelyaka mahallesinin eksiklerinin araştırılması hk. Altyapı Komisyonu ile Teknik Harita Komisyonunun müşterek Raporu

 

15- Vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin son kullanma tarihleri ve kalite kontrollerini yaparak alış veriş yapmaları için bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi hk. Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonunun müşterek Raporu

 

16- Belediyemizce tarihi geçmemiş ve kullanılmayan ilaçların toplanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza doktor gözetiminde dağıtılması hk. Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Mesken ve Gecekondu Komisyonunun müşterek Raporu

 

17- Belediyemizce sporun insan hayatındaki yeri ve önemi konusunda broşür ve afiş bastırılarak dağıtılması hk. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Spor ve Gençlik Komisyonunun müşterek Raporu

 

18- İvedik mahallesi 60266 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

 

 

27 Temmuz 2018 Cuma 16:09