E - Belediye
MECLİS GÜNDEMİ

 

G Ü N D E M:

1- İnönü Mahallesi 43349 adanın güneyindeki Park Alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

2- Kişisel Dozimetri Hizmet Sözleşmesinin imzalanması için Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yetkilendirilmesi hk. Başkanlık Teklifi

3- Kütahya ili Dumlupınar Belediyesi yardım talebi hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

4- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 2018 Yılı Yemek Kart Bedeli hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

5- İlçemiz Burç Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 2637 m2 alanlı mülkiyeti Belediyemize ait olan imarın 61163 ada 3 parselin Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsis edilip edilmeyeceği hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

6- İlçemiz Güzelyaka Mahallesi sınırlarında bulunan 492 m2 alanlı imarın 61437 ada 1 parselindeki 1 m2 Belediyemiz hissesinin 10 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığına bedelsiz olarak tahsisi hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

7- 05 Ocak 2018 günü hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Münir ÖZKUL isminin yapılacak bir parka veya tesise verilmesi hk. İsimlendirme Komisyonu Raporu

8- Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa ERDAL isminin “Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mustafa ERDAL” olarak Batıkent’te yeni bir parka verilmesi hk. İsimlendirme Komisyonu Raporu

9- Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan yaz spor okullarından kaç branşta, kaç öğrencinin yararlandığı hk. İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonunun Müşterek Raporu

10- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan engelli okulları ve huzurevlerinde bulunan vatandaşlarımıza yönelik sağlık taraması yapılması hk. Halkla İlişkiler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun Müşterek Raporu

11- İlçemizde özellikle gecekondu bölgelerinde ikamet eden kadınlarımızı, Kadın Hastalıkları ve erken teşhis konusunda bilgilendirilmesi hk. Mesken ve Gecekondu Komisyonu Raporu

12- İlçemizde bulunan vatandaşlarımıza yönelik “Kadın ve Çocuk Sağlığı” ile ilgili Belediyemizce eğitim ve seminerler düzenlenmesi hk. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Müşterek Raporu

13- 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik nasıl davranılması gerekliliği ile ilgili eğitim seminerleri düzenlenmesi hk. Engelliler – Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

14- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kaletepe mahallesinin eksiklerinin araştırılması hk. Altyapı Komisyonu ile Teknik Harita Komisyonunun Müşterek Raporu

15 - 01-07 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Belediyemizce öğrencilere yönelik Yeşilay’ın önemi ile ilgili eğitim seminerleri düzenlenmesi hk. Spor ve Gençlik Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu

16- 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma günü dolayısıyla belediyemizce program düzenlenmesi ve Çanakkale kültürel gezisi düzenlenmesi hk. Turizm ve Tanıtım Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonunun Müşterek Raporu

 17- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kasap esnafının sorunlarının incelenmesi ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı hk. Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

18- 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla tüketim ve tüketici hakları konusunda bilgilendirmek amaçlı program ve etkinlikler düzenlenmesi hk. Tüketici Hakları Komisyonu Raporu

19- İlçemiz sınırları içerisinde 2017 yılında Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve Encümen’de Yıkım kararı alınan kaç yapı vardır. Kaç tanesinin yıkımı gerçekleştirilmiştir hk. İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu

20-Yenimahalle Belediye’sinde mevcut personel sayısı kaç kişidir. Belediye’nin İktisadi Teşekkülü olan YE-PA Şirketinde çalışan personel sayısı hk. İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu

21- 63473 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

22- 60317 adanın kuzeydoğusundaki Park Alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

23- 61124 ada 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu                

23 Şubat 2018 Cuma 16:44