E - Belediye
MECLİS GÜNDEMİ

Yenimahalle Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri gereğince, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 01.12.2021 Çarşamba günü Saat 11.00’de, Yenimahalle Belediye Binası Dört Mevsim Tiyatro Salonunda, Aralık 2021 Meclis Mutat toplantısına başlayacaktır.

            Yukarıda belirtilen gün ve saatte, Yenimahalle Belediye Binası Dört Mevsim Tiyatro Salonunda hazır bulunmanızı önemle rica ederim.        

 

G Ü N D E M:

 

1- 05.11.2021 Tarihli Birleşimin Toplantı Tutanak Özeti.

 

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 59.Maddesinin E fıkrasına gore düzenlenen hizmet karşılığı ücretler hk. Başkanlık Teklifi

 

3- Yıllara Sair İşler hk. Başkanlık Teklifi

 

4- Yıllara Sair İşler hk. Başkanlık Teklifi

 

5-43111 Ada 2 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

 

6-43981 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

 

7- Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönergesi hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

 

8- 2022 Yılı Yol ve İşyeri Kontrol Hizmet Bedelleri ile Basılı Evrak Ücretlerinin Belirlenmesi hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

 

9- 10 Kasım ATATÜRK’ü Anma Günü sebebiyle kreşlerimizde Anıtkabir temalı resim yarışması düzenlemesi hk. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Spor ve Gençlik Komisyonunun Müşterek Raporu

 

10- Türk sinemasının oyuncularından ünlü sanatçı Ali ŞEN’in isminin yapılmış veya yapılacak olan bir parka verilmesi hk. İsimlendirme Komisyonu Raporu

 

11- 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle gerek belediyemiz bünyesinde çalışan öğretmenlerimize gerekse de ilçemiz sınırları içerisindeki tüm öğretmenlerimize etkinlikler düzenlenmesi hk. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Turizm ve Tanıtım Komisyonunun Müşterek Raporu

 

12- Etüt merkezlerimizde hizmet veren öğretmenlerimizin sayısının araştırılması hk. İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonunun Müşterek Raporu

 

13- 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle belediyemiz sosyal medya hesaplarından konunun önemini anlatan paylaşımlar yapılması hk. Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu

 

14- İlçemiz sınırları içerisinde kaç adet baharat satışı yapan esnafın bulunduğunun araştırılması hk. Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu

 

15- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan İlkyerleşim Mahallesinin eksiklerinin tespit edilmesi hk. Altyapı Komisyonu ile Teknik Harita Komisyonunun Müşterek Raporu

 

16- 10 Kasım ATATÜRK’ü Anma Günü nedeniyle etkinlikler düzenlenmesi hk. Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun Müşterek Raporu

 

17- Kış aylarının gelmesi sebebiyle ekonomik anlamda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza budadığımız ağaç dallarının yakacak olarak dağıtılması hk. Mesken ve Gecekondu Komisyonu ile Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonunun Müşterek Raporu

 

18- Okulların ara tatile girmesi sebebiyle çocuklarımıza kitap okumayı özendirecek sosyal medya paylaşımlarının yapılması hk. Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonunun Müşterek Raporu

 

19- Bölgemizde; Doğa ve çevre farkındalığını içine alan, kitap okuma bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla, bir tohumun yolculuğu, sonra ağaçlar, sonra ormanlarımız temalı “Ağaçlarımız Kitap Açıyor” etkinliği düzenlenmesi hk. Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

 

20- Belediyemiz ve bağlı kuruluşları ile sosyal tesislerinde tasarruf tedbirleri kapsamında su, elektrik, akaryakıt ve telefon giderlerinin azaltılması veya düşürülmesi için önlemler alınıp alınmadığı hk. İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu

 

21- Batı Sitesi Mahallesi 15131 Ada 1 Parseldeki Doğalgaz Regülatör İstasyonunun Tahsin Aygün Parkına Taşınmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği. hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu 

 

22- 7638 ada 18 parsel, 7838 ada 2 parsel ve 13787 ada 6 ve 8 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile mer’i imar planı sınırı içerisinde yapılmış plan değişiklikleri kapsamında yapı yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin UİP revizyonu. (81178) hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu 

 

23- Beştepe Mahallesi 7638 ada 18 nolu parselde Özel Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenen 1/1000 ölçekli UİP değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu 

29 Kasım 2021 Pazartesi 14:33