E - Belediye
MECLİS GÜNDEMİ

 

Yenimahalle Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri gereğince, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 02.01.2020 Perşembe günü Saat 10.00’da, Yenimahalle Belediye Binası’nın 4. Katındaki, Meclis Toplantı Salonunda, Ocak 2020 Meclis Mutat toplantısına başlayacaktır.

            Yukarıda belirtilen gün ve saatte, Yenimahalle Belediye Binası’nın 4. Katındaki, Meclis Toplantı Salonunda, hazır bulunmanızı önemle rica ederim.        

G Ü N D E M:

 

1- Denetim Komisyonu Üye Seçimi hk. Başkanlık Teklifi

2- 63805 ada 9 parselde trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. (şehir hastaneleri). Başkanlık Teklifi

3- Turgut Özal Mahallesi 43052 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

4- Esentepe Mahallesi 8066 adadaki Park alanında trafo alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

5- Sözleşmeli Personel Ücretleri hk.  Başkanlık Teklifi

6- Haczedilmeyen Hesaplar hk. Başkanlık Teklifi

7- Şirketi Temsil ve İlzam Konusunda Belediye Başkanı Sn. Fethi YAŞAR’a Yetki Verilmesi hk. Başkanlık Teklifi

8- Ücret Tarifesi hk. Başkanlık Teklifi

9- 2020 Yılı Yardım Talebi hk. Başkanlık Teklifi

10- Yüzme Havuzları ve Fitness Salonları Ücretleri hk. Başkanlık Teklifi

11- Belediye Başkanına Yetki Verilmesi hk. Başkanlık Teklifi

12- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59.maddesinin E fıkrasına göre düzenlenen hizmet karşılığı ücretler hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

14- 2020 Yılı Harç Miktarları hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

15- Berberhane 2020 Yılı Ücret Tarifesi hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

16- Norm Kadro hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

17- Muhtarlıkların İhtiyaçlarının Karşılanması hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

18- Bölgemizde bulunan Kamu Kurumları, Sağlık Ocakları ve bölge sakinlerinin talepleri hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

19- 2981 sayılı yasaya uyan gecekondu hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

20- Belediye Başkanına Yetki verilmesi hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

21- Kardeş Belediye hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

22- Kardeş Belediye hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

23- İlçemiz sınırları içerisinde oturan mümkünse tüm engellilerin ve özellikle lisanslı sporcu engellilerin Belediye Sosyal Tesislerinden en asgari düzeyde ücretle yararlandırılması hk. Engelliler Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonu ile Spor ve Gençlik Komisyonunun Müşterek Raporu

24- İlçemiz sınırları içerisinde kaç adet baharat satış yerinin olduğunun araştırılması hk. Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu ile İnceleme ve Araştırma Komisyonunun Müşterek Raporu

25- Kış aylarının gelmesi nedeniyle gecekondu bölgelerimizdeki kömür kullanımının araştırılması hk. Mesken ve Gecekondu Komisyonu ile İnceleme ve Araştırma Komisyonunun Müşterek Raporu

26- 7-17 Aralık Mevlana Haftası sebebiyle ilçemizdeki engelli vatandaşlarımıza Konya iline “Mevlana gezisi” düzenlenmesi hk. Engelliler Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonu ile Turizm ve Tanıtım Komisyonunun Müşterek Raporu

27- Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur düşüncesine dayanarak her sabah Yenimahalle halkını başlarında belediyemiz spor eğitmenleri eşliğinde belirlenecek parklarda spor yapmalarına teşvik etmek amaçlı etkinlikler düzenlenmesi hk. Spor ve Gençlik Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Müşterek Raporu

28- 7- 13 Ocak Verem Haftası sebebiyle “Veremle Savaş Eğitimi” ile ilgili seminer düzenlenmesi hk. Halkla İlişkiler Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu

29- Geçtiğimiz günlerde vefat eden Anayasa Hukuku'nun önde gelen isimlerinden, Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ın isminin yapılan veya yapılacak olan bir tesise verilmesi hk. İsimlendirme Komisyonu Raporu

30- Sağlıklı beslenme ve obezite konusunda vatandaşlarımıza eğitim seminerleri düzenlenmesi hk. Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu

31- Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde E-Spor branşının açılıp açılamayacağının araştırılması hk. Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun Müşterek Raporu

32- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Anadolu Mahallesinin eksiklerinin araştırılması hk. Altyapı Komisyonu ile Teknik Harita Komisyonunun Müşterek Raporu

33- 16722 ada 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

34- 42962 ada 4 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

35- 44766 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

36- Yuva Mahallesi 63439 adanın güneyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

27 Aralık 2019 Cuma 10:59