E - Belediye
MECLİS GÜNDEMİ

G Ü N D E M:

 

1-  Denetim Komisyonuna üye seçimi hk. (Başkanlık Teklifi)

2- Yuva Mahallesi tp.1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934 ve 1935 sayılı parsellerin tapu kütüklerinin kapatılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

3- Kızılırmak-İvedik İsale Hattı Susuz Etabı’na ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

4- İvedik OSB sınırı doğrultusunda hazırlanan sınır düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

5-13824 ada 18 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

6- Karacakaya, Memlik, Susuz, Yakacık ve Yuva Mahallelerinde 3402 Sayılı Kanunun 22-a maddesine istinaden yapılacak olan uygulama işlemlerinde görev alacak bilirkişilerin belirlenmesi hk. (Başkanlık Teklifi)

7- Sözleşmeli Personel Ücretleri hk.  (Başkanlık Teklifi)

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2018 Yılı ücret tarifesinde düzenleme yapılması hk.   (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

9- Memlik Köy Tüzel Kişiliği Parselleri hk(Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

10- Mesul Müdür Belgeleri – Canlı Müzik Yayın İzin Belgeleri hk.(Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

11-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hizmet alımı hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

12- Mehmet Akif ERSOY Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi (Mürsel DEMİREL) hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

13- Mehmet Akif ERSOY Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi (Hediye BÜYÜKBAL ve  İştirakçileri) hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

14- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün Ücret Tarifeleri ile Canlı Müzik Yayın İzin Belgesi ve Mesul Müdürlük belgesine ilişkin KDV oranları hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

15- S.S Yapı Marketçileri Toplu İşyeri Kooperatifi ile Sulh Sözleşmesi ve/veya protokol yapılması için Belediye Başkanı Sn. Fethi YAŞAR’a yetki verilmesi hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

16- İlçemiz sınırları içerisindeki Muhtarlıkların ihtiyaçlarının karşılanması hk. (Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonunun Müşterek Raporu)

17-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Avcılar Mahallesinin eksiklerinin araştırılması hk. (Altyapı Komisyonu ile Teknik Harita Komisyonunun müşterek Raporu)

18- Milli Haltercimiz Naim SÜLEYMANOĞLU’nun isminin yapılacak bir parka veya  tesise verilmesi hk. (İsimlendirme Komisyonu Raporu)

19- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Okullar önünde satış yapan seyyar satıcılar hk. (Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu)

20- Belediyemiz ve Spor Kulübümüz işbirliği ile İlçemiz sınırları dahilindeki Mahallelerimizdeki gençlere yönelik spor müsabakalarının organizasyonunun sağlanması hk.  (Spor ve Gençlik  Komisyonu Raporu)

21- 11-18 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla Belediyemizce enerji tasarrufu ile  ilgili seminerler düzenlenmesi hk. (Halkla İlişkiler Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu)

22- Belediyemiz bünyesindeki kurslara katılan sayısının tespit edilmesi hk. (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu)

23- Veremle Savaş Haftası içerisinde Belediyemizce program ve etkinlik  düzenlenmesi hk. (Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu)

24- İlçemiz sınırları içerisinde gecekondu bölgelerinde bulunan İlköğretim Okullarına 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Belediyemizce ne gibi yardımların yapıldığı hk. (Mesken ve Gecekondu Komisyonu Raporu)

25- İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın doğalgaz kullanımından dolayı zehirlenmelerin önlenmesi amacıyla broşür ve afiş bastırılarak bilinçlendirilmesi hk. (Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu)

26- İlçemizde bulunan parklara görme engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir  kılavuz şeritler yapılması hk. (Plan ve Bütçe Komisyonu ile Engelliler – Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonunun Müşterek Raporu)

27- 22 Aralık – 05 Ocak Sarıkamış Şehitlerini anma günü dolayısıyla Belediyemizce etkinlik düzenlenmesi hk. (Turizm ve Tanıtım Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu)

28- İlçemizde bulunan Okullardaki kantinlerin hijyen ve fiyat yönünden incelenmesi hk. (Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İnceleme ve Araştırma Komisyonunun Müşterek Raporu)

29- İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza Tüketici hakları ile ilgili yeni gelişmelerden ve tüketici bilincini geliştirmek amacı ile seminerler düzenlenmesi hk. (Tüketici Hakları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonunun Müşterek Raporu)

30- 43128 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

31- Yuva Mahallesi 44812 ada 6-7-8 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

32- Yenimahalle Belediyesi sınırları içerisinde Bölge kat Nizamı ve benzer planlı konut bölgelerinde yol boyu ticaret alanlarının belirlenmesi hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

28 Aralık 2017 Perşembe 09:45