E - Belediye
MECLİS GÜNDEMİ

Yenimahalle Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri gereğince, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 04.01.2021 Pazartesi günü Saat 17.00’da, Yenimahalle Belediye Binası Dört Mevsim Tiyatro Salonunda, Ocak 2021 Meclis Mutat toplantısına başlayacaktır.

            Yukarıda belirtilen gün ve saatte, Yenimahalle Belediye Binası Dört Mevsim Tiyatro Salonunda hazır bulunmanızı önemle rica ederim.        

 

                                                                                                                       Fethi YAŞAR

                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M:

1-  07.12.2020 Tarihli Birleşimin Toplantı Tutanak Özeti.

2- Denetim Komisyonu Üye Seçimi hk. Başkanlık Teklifi

3- 2021 Yılı Harç Miktarları hk. Başkanlık Teklifi

4- Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti hk. Başkanlık Teklifi

5- Pamuklar Mahallesi Şentepe 6. Etap KDGPA 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile mer’i imar planı sınırı içerisinde yapılmış plan değişiklikleri kapsamında yapı yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz hk. Başkanlık Teklifi

6- Orman Çiftliği Mahallesi 8524 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

7- 44095 ada 1 parsel hk. Başkanlık Teklifi

8- Yıllara Sair İşler hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

9- Kadın Dostu Kentler hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

10- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. Maddesinin E fıkrasına göre düzenlenen hizmet karşılığı ücretler hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

11- Nikah ve Salon Ücretleri hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

12- Kiralanacak Yerler hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

13- Geçtiğimiz ay açılışını yaptığımız Derman Marketten şu ana kadar kaç vatandaşımızın yararlandığının araştırılması hk. İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu

14- 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi dolayısıyla etkinlikler düzenlenmesi hk. Turizm ve Tanıtım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun Müşterek Raporu

15- Hababam Sınıfı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını yazdıran oyuncu Halit AKÇATEPE’nin isminin yapılacak olan bir parka veya tesise verilmesi hk. İsimlendirme Komisyonu Raporu

16- Önümüzdeki kış ayları sebebiyle bölgemizde soba ile ısınan ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza budadığımız ağaç dallarının yakacak olarak verilmesi hk. Mesken ve Gecekondu Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonunun Müşterek Raporu

17- Diş sağlığının önemini öğretmek için Belediyemizin diş hekimleri tarafından kreşlerimizdeki çocuklarımıza diş taraması yapılması ve diş sağlığının önemini anlatan etkinlikler düzenlenmesi hk. Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Müşterek Raporu

18- İlçemiz sınırlarında kaç adet Dezenfektan üretim tesisi olduğunun araştırılması hk. Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu

19- Kış şartlarının ağırlaşmaya başlaması nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulması zorlaşmıştır. Bu nedenle vatandaşlarımızın sokaktaki hayvanlara bir kap yiyecek vermesini teşvik edecek sosyal medya paylaşımları yapılması hk. Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Mesken ve Gecekondu Komisyonunun Müşterek Raporu

20- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yunus Emre Mahallesinin eksiklerinin araştırılması hk. Altyapı Komisyonu ile Teknik Harita Komisyonunun Müşterek Raporu

21- 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlenmesi hk. Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonu ile Spor ve Gençlik Komisyonunun Müşterek Raporu

22- Susuz Mahallesi 62229 ada 8 parsel parselin dağıtım merkezi olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

12 Ocak 2021 Salı 15:10