E - Belediye
MECLİS GÜNDEMİ

Yenimahalle Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 20. Maddesini tadil eden 5675 sayılı yasa gereğince, gündemindeki acil maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 12.05.2020 Salı günü Saat 10.00’da, Yenimahalle Belediye Binası Dört Mevsim Tiyatro Salonunda, Mayıs 2020 Meclis Olağanüstü toplantısına başlayacaktır.

            Yukarıda belirtilen gün ve saatte, Yenimahalle Belediye Binası Dört Mevsim Tiyatro Salonunda hazır bulunmanızı önemle rica ederim.         

 

G Ü N D E M:

1- 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin Satış,  Ecrimisil ve Kiradan kaynaklı bedellerin 3 ay süre ile ertelenmesi ve ertelenen alacakların 3 eşit taksitle faizsiz tahsil edilmesine, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedellerinin tahsil edilmemesi hk. Başkanlık Teklifi

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyeleri içinden 3

Üyenin Daimi Encümen Üyeliğine Üye Seçimi’nin yapılması hk. Başkanlık Teklifi

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerinin, İhtisas

Komisyonlarına Üye Seçimi’nin yapılması hk. Başkanlık Teklifi

4- Belediyemizin 2019 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabı hk. Başkanlık Teklifi

5- Metropol İmar A.Ş. Sermaye Artırımı hk. Başkanlık Teklifi

6- Yap-İşlet-Devret Kiralama hk. Başkanlık Teklifi

7- Covid-19 salgınının Ankaramızda özellikle Yenimahalle ilçemizdeki konutların yerleşim yerlerine etkisi, yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardım yapılması hk. Başkanlık Teklifi

8- Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilçemizdeki taleplerin karşılanması için maske, dezenfektan, eldiven ve hijyen malzemesi yardımı yapılması hk. Başkanlık Teklifi

9- Çamlıca Mahallesi 43308 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği. hk. Başkanlık Teklifi

10- Yenimahalle ilçe sınırları içerisinde Covid-19 hastalığından vefat eden vatandaşlarımızın tespiti yapılarak isimlerinin topluca yapılan veya yapılacak olan bir parka verilmesi hk. Başkanlık Teklifi

11- Belediyemizin 2019 Mali Yılına ait Faaliyet Raporu hk. Başkanlık Teklifi

8 Mayıs 2020 Cuma 14:41