E - Belediye
Ruhsat ve Denetim İşlemleri

1.İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Vermek:  3 ayrı grup için yerine getirilmektedir;

Sıhhi İşletmeler:

İlçemiz sınırları içerisindeki market, giyim mağazası, lokanta, büfe, otopark v.s. gibi tüm sıhhi işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını vermek, eskilerini veya deforme olanlarını yenilemek, devir işlemlerini yapmak.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. Yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir.

Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır. Ayrıca ilgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanunî işlem yapılır.

Sıhhi İşletmeler için İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı başvuru belgeleri

        

 

ŞİRKET VE ŞAHISLAR İÇİN

1

 BAŞVURU/BEYAN FORMU 

2

 MALİYE VERGİ LEVHASI VEYA MALİYE YOKLAMA KAYDI

3

 USTALIK BELGESİ (GEREKEN MESLEKLERDE)

 ( İMALAT - ÜRETİM OLAN YERLERDE USTALIK BELGESİ )

4

 TAPU FOTOKOPİSİ VEYA KİRA KONTRATI

5

 YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

6

 İTFAİYE RAPORU (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞINDAN ALINACAK)

7

KÜTÜKTE MESKEN OLARAK GÖSTERİLEN BAĞIMSIZ YERLERDEN KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE ALMIŞ OLDUĞU MUVAFAKAT

8

BELEDİYEMİZ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ALINMIŞ BORCU YOKTUR YAZISI - EMLAK BEYAN SURETİ

9

 1 ADET YARIM KAPAKLI DOSYA

 

ŞİRKET BAŞVURULARINDA

ŞAHIS

BAŞVURULARINDA

10

TİCARET ODASI VEYA SANAYİ ODASI KAYDI

ESNAF SİCİL VE ODA KAYDI VEYA TİCARET VEYA SANAYİ ODASI KAYDI

11

İMZA SİRKÜSÜ

12

TİCARET SİCİL GAZETESİ

BİR ADET FOTOĞRAF

13

DEVİRLERDENOTERDEN YAPILMIŞ OLAN RUHSATIN TARİH VE SAYISININ YAZILI OLDUĞU DEVİR SÖZLEŞMESİ VE ESKİ RUHSATIN ASLI

14

ENGELLİ GİRİŞ - ÇIKIŞI İÇİN KOLAYLAŞTIRICI TEDBİRLERİN ALINMASI

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI: m2 fiyatı 1 TL + 600 TL SABİT ÜCRET+ 108 TL KDV+43,70 TL DAMGA VERGİSİ :751,70 TL

  İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI YENİLEME ÜCRETİ: 368,20

  

İtfaiye Raporu ile ilgili açıklama; 10.Ağustos.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 5.maddesi ( g) fıkrasında;

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,belirtilmiştir.

 Gayrisıhhi İşletmeler:

Organize sanayi bölgesi hariç, İlçemiz sınırları içerisindeki Enerji, Metalurji ve Makine sanayi, Maden sanayi, Kimya, Petrokimya, Gıda, Tekstil, Atık maddelerin değerlendirilmesi kategorilerinde yer alan; 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek.

Ruhsat koşullarına uymayan ve gerekli önlemleri almaktan kaçınan 2. inci ve

3. üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamak veya ruhsatlarını iptal etmek

Gayrisıhhi İşyerlerinde Yapılan İncelemede: İnsan sağlığına zarar vermemesi, Çevre kirliliğine yol açılmaması, Yangın ve patlamaya karşı önlemlerin alınması, Genel güvenliğin sağlanmış olması, İş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması esas alınır.İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerin açılması için yetkili idareye yapılacak başvuru üzerine, inceleme kurulu en geç yedi gün içinde yerinde inceleme yaparak raporunu düzenler. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi inceleme kurulunun raporunu değerlendirerek en geç üç gün içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilmeyeceğine karar verir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesine karar verildiği takdirde aynı gün içinde ruhsat düzenlenir.

Gayrisıhhi İşletmeler için İşyeri Açma ve Çalışma başvuru belgeleri

 

ŞİRKET VE ŞAHISLAR İÇİN

1

 BAŞVURU/BEYAN FORMU

2

 MALİYE VERGİ LEVHASI VEYA MALİYE YOKLAMA KAYDI

3

 TAPU VE KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ

4

 YAPI KULLANIM BELGESİ

5

 İTFAİYE RAPORU (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞINDAN ALINACAK)

6

FAALİYETİN GEREKTİRMESİ DURUMUNDA EMİSYON İZNİ VEYA ANALİZ RAPORU

7

FAALİYETİN GEREKTİRMESİ DURUMUNDA DEŞARJ İZNİ VEYA ANALİZ RAPORU

8

FAALİYETİN GEREKTİRMESİ DURUMUNDA ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

9

FAALİYETİN GEREKTİRMESİ DURUMUNDA TEHLİKELİ MADDELERE YÖNELİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

10

FAALİYETİN GEREKTİRMESİ DURUMNDA BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNDEN İŞLETME BELGESİ

11

BELEDİYEMİZ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ BORCU YOKTUR YAZISI - EMLAK BEYAN SURETİ

12

 KAT MALİKLERİ MUVAFAKATI (KONUT BÖLGESİNDEKİ İŞYERLERİNDEN )

13

USTALIK BELGESİ ( İMALAT - ÜRETİM OLAN YERLERDE USTALIK BELGESİ )

14

1 ADET YARIM KAPAKLI DOSYA

 

ŞİRKET BAŞVURULARINDA

ŞAHIS

BAŞVURULARINDA

15

TİCARET SİCİL GAZETESİ

BİR ADET FOTOĞRAF

16

İMZA SİRKÜSÜ

17

TİCARET VEYA SANAYİ ODASI KAYDI

ESNAF SİCİL VE ODA KAYDI VEYA TİCARET VEYA SANAYİ ODA KAYDI

18

DEVİRLERDE NOTERDEN YAPILMIŞ OLAN RUHSATIN TARİH VE SAYISININ YAZILI OLDUĞU DEVİR SÖZLEŞMESİ VE ESKİ RUHSATIN ASLI

19

ENGELLİ GİRİŞ - ÇIKIŞI İÇİN KOLAYLAŞTIRICI TEDBİRLERİN ALINMASI

GIDA İMALATHANELERİNDEN YUKARIDAKİ BELGELERE EK OLARAK

1

KAPASİTE VEYA EXPER RAPORU

2

SORUMLU MÜHENDİS SÖZLEŞMESİ

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI: m2 fiyatı 1 TL + 600 TL SABİT ÜCRET+ 108 TL KDV + 43,70 TL DAMGA VERGİSİ :751,70 TL

 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI YENİLEME ÜCRETİ: 368,20

 

İtfaiye Raporu ile ilgili açıklama; 10.Ağustos.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 5.maddesi ( g) fıkrasında;

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,belirtilmiştir.

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri:

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5259 sayılı Polis  Vazife Salahiyet Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun uyarınca; Düğün salonu, hamam/sauna, internet salonu, kafe, kahvehane, spor salonu, bilardo salonu, otel, lunapark v.s.gibi Umuma açık eğlence ve dinlenme amaçlı işyerlerine  şartları uygun görülmesi halinde ruhsat belgesi verilmesi ve denetlenmesi.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin (polis ve jandarma teşkilatı) görüşünü almak,

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda; söz konusu işyerlerine mesul müdür olarak görevlendirilecek kişilere Mesul Müdür Belgesi vermek

Mesul Müdürlük için istenilen belgeler.

 

1

DİLEKÇE

2

NÜFUS CÜZDAN SURETİ (MUHTARLIKTAN)

3

ADLİ SİCİL BELGESİ

4

İKAMETGAH BELGESİ MUHTARLIKTAN(BAĞLI OLUNAN POLİS KARAKOLUNCA ONAYLI)

5

BULAŞICI HASTALIĞI OLMADIĞINA DAİR RESMİ SAĞLIK KURULUŞUNDAN ALINACAK SAĞLIK RAPORU

6

ŞİRKETLERDE MESUL MÜDÜRLÜK SÖZLEŞMESİ

 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinden (İçkili yer, Kahvehane, Kıraathane, Oyun yeri) açılması halinde; resmi ve özel okul binalarından ve  İlköğretim okulu öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile ana okullarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerekli olup, özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okulları dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmamaktadır. Ancak özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatı; müracaattan sonra bir ay içerisinde sonuçlanır.

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvuru belgeleri

 

ŞİRKET VE ŞAHISLAR İÇİN

1

BAŞVURU/BEYAN FORMU

2

MALİYE VERGİ LEVHASI VEYA MALİYE YOKLAMA KAYDI

3

İTFAİYE RAPORU (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞINDAN ALINACAK)

4

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

5

KİRA KONTRATI VE TAPU SURETİ

6

MESAFE KROKİSİ (RESMİ VE ÖZEL OKUL BİNALARINDAN, İLK VE ORTA ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURTLARINDAN KAPIDAN KAPIYA EN AZ 100M)

7

KÜTÜKTE MESKEN OLARAK GÖSTERİLEN BAĞIMSIZ YERLERDEN KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE ALMIŞ OLDUĞU MUVAFAKAT

8

BELEDİYEMİZ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ BORCU YOKTUR YAZISI - EMLAK BEYAN SURETİ

9

1 ADET YARIM KAPAKLI DOSYA

 

ŞİRKET

BAŞVURULARINDA

ŞAHIS

BAŞVURULARINDA

10

TİCARET VEYA SANAYİ ODASI KAYDI

ESNAF SİCİL  VE  ODA KAYIT BELGESİ VEYA TİCARET ODA KAYDI VEYA SANAYİ ODA KAYDI

11

İMZA SİRKÜSÜ

İMZA BEYANI

12

TİCARİ SİCİL GAZETESİ

BİR ADET FOTOĞRAF

13

DEVİRLERDE NOTERDEN YAPILMIŞ OLAN RUHSATIN TARİH VE SAYISININ YAZILI OLDUĞU DEVİR SÖZLEŞMESİ VE ESKİ RUHSATIN ASLI

14

ENGELLİ GİRİŞ - ÇIKIŞI İÇİN KOLAYLAŞTIRICI TEDBİRLERİN ALINMASI

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI: m2 fiyatı 1 TL + 600 TL SABİT ÜCRET+ 108 TL KDV + 43,70 TL DAMGA VERGİSİ :751,70 TL

 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI YENİLEME ÜCRETİ: 368,20

 

İtfaiye Raporu ile ilgili açıklama; 10.Ağustos.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 5.maddesi ( g) fıkrasında;

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,belirtilmiştir.
2.Hafta Tatili Ruhsatı Vermek

394 sayılı Hafta Tatil Kanunu hükümlerine göre hafta tatili ve bayram günlerinde açık kalmaları gereken işyerlerine Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı düzenlemek,

Hafta Tatili Ruhsatı için istenilen belgeler  

 

1

Ruhsat Fotokopisi

2

Eski Hafta Tatili Ruhsatı Bu ruhsatın olmaması durumunda iş yeri açma ve çalışma ruhsatının fotokopisi

3

Şahıs ise Fotoğraf(1 Adet)

 

 

3.Fiziksel olarak deforme olmuş olan Ruhsatları yenilemek

4.Ruhsat devir işlemlerini yapmak

5.Yapılan iş ve işlemleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5281 Sayılı  Kanuna  uygun şekilde ücretlendirmek

6.Belediye Meclisi ve Encümen Kararları’nı uygulamak,

7.Yasa ve yönetmeliklere aykırı faaliyet gösteren işyerlerinin dosya ve ruhsat iptali hususunda mevzuat hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak,

8.Beyana göre İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatları verilen işletmelerin kontrolünü yapmak

9.Resmi kurumlarla ilgili yazışmaları yapmak, görüşler bildirmek, şahıs şikayet dilekçeleri ve e-postalarına cevap vermek.

 

 MUAVAFAKAT ALINMASI GEREKEN
 

SIHHİ ve GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ BAŞVURU FORMU 

 

GÜZELLİK SALONLARI BAŞVURU EVRAK LİSTESİ

  1. Dilekçe
  2. Sıhhi İşletmeler için tanzim edilmiş olan İşyeri açma ve çalışma ruhsatı beyan formu
  3. Güzellik salonunun bölümlerini ve ne amaçla kullanılacağını gösterir plan örneği,
  4. Güzellik salonunda Güzellik uzmanınca yapılacak uygulamaları ve buna göre bulundurulacak zorunlu araç, gereç ve malzemelerin asgari nitelik ve miktarlarını gösterir mesul Müdür tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış liste
  5. Bölümlerde kullanılan tüm cihazların varsa TSE belgelerinin, yoksa sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş imalat belgesi, her bir bölüm için poşet dosya içerisinde
  6. Yurtdışından ithal edilerek getirilmiş olan cihazların CE belgesi, CE belgesi olmayan cihazların ithal edildiği ülkede kullanılıp satıldığına dair resmi otoritelerce onaylı sertifikaların orijinal belgeleri
  7. Sağlık kuruluşunda çalışan güzellik uzmanı ve diğer personelin kuruluşta yapacakları işlere göre diploma ve /veya ilgili noter tasdikli belgeleri, nüfus cüzdanı suretleri ve 2 adet fotoğrafları,, adli sicil kaydı, Zührevi hastalıklar açısından muayene ve tetkiklerinin kan kartı çıkartılması, portör muayeneleri (belediye hekimi onaylı), başkaca bir işletme veya kamu kuruluşunda çalışmadıklarına dair beyanları, ikametgah belgeleri,  her bir personel için ayrı bir poşet dosya hazırlanarak sunulması
  8. Noterden yapılmış olan mesul Müdürlük sözleşmesi (aslı veya noter onaylı-mesul müdür güzellik uzmanı olmalıdır)

GÜZELLİK SALONU BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

 

 

29 Ocak 2020 Çarşamba 14:06