E - Belediye
Özel Kalem Müdürlüğü
Müdür Ayşegül TASAR
Görev ve Sorumluluk

Müdürlüğümüzün Kuruluş amacı; Başkanlık Makamına doğrudan bağlı bir Birim olarak, Belediye Başkanının talimatlarını eksiksiz ve zamanında yerinde getirmek, vatandaşların Belediye hizmetleriyle ilgili konularda olan dilek ve şikayetlerini Başkanlık Makamına doğrudan ileterek geri dönüşümünü sağlamak, Başkanlık Makamının tüm görüşme ve ziyaretlerinin gerçekleşmesini sağlamak, Başkanlık Makamının Belediye Birimlerinin çalışmalarıyla ilgili talep ettiği bilgileri Birim sorumlularına ileterek geri dönüşümünü sağlamak, Belediyemiz Birimlerinin yürütmekte olduğu iş ve işlemler için Birimlerimiz ile Başkanlık Makamı arasındaki gerekli iletişimi kurarak, işleyişin aksamadan yürütülmesini sağlamak, Başkanlık Makamının tüm İdari işlemlerinin, Protokol İşlemlerinin ,Çalışma Programının aksaksız yürütülmesini sağlamaktır. 

Vizyon

Çağdaş bir şekilde Doğru ve Dürüst Hizmet Sunmak

Misyon

Belediyemizce gerçekleştirilecek olan, Stratejik Plan, Kalite Politikası ve Müdürlüğün Çalışma Yönetmeliği Esasları çerçevesinde, Müdürlük bünyesinde yürütülmekte olan tüm iş ve işlemlerin, zamanında,düzenli ve doğru bir biçimde yürütülmesini sağlamakla beraber, Müdürlüğün iş ve işlemlerin yürütülmesinde etken olan tüm personelin, bilgi ve yüksek performansının beraberinde, saygı ve sevgiye dayalı bir anlayış ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüren, doğru ve dürüst bir Belediye için çalışan Birim olmaktır.

2020 OCAK FAALİYET RAPORU

 

Müdürlüğümüzce Yayınlanan Genelge

 ayı içinde genelge yayınlanmamıştır.

 

Müdürlüğümüze Gelen Evrak

 

80 Adet

 

Müdürlüğümüzden Giden Evrak

 

44 Adet

 

Gelen Talep ve Şikayet

 

 2 Adet

Bu Dönem İçinde Kullanılan Avans ve Kredi İşlemleri

 1

 

Bu Dönem İçinde Kullanılan Avanc ve Temiz, İhale İşlemleri

 

  -

 

Başkanımızı Ziyaret Eden Kişi Sayısı

 

1754 Kişi

 

Telefon 344 02 31-526 20 46  - Faks 315 35 48
aysegultasar@yenimahalle.bel.tr