E - Belediye
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Müdür Nurettin ÖZTÜRK
Görev ve Sorumluluk

Belediyemiz hizmetlerinde insan öğesinin en değerli varlık olduğu bilinci ve insana yatırım yapmanın halka hizmette kusursuzluğu yakalamak gerçeğinden hareketle; 1-Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmaları yapmak, 2-Personelin atama, görevde yükselme, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemleri yapmak, 3-Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmak, 4-Personel eğitim planlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını uygulamak, 5-Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe ilişkin çalışmaları yapmak, 6-Belediye birimleri arasındaki personel işlemlerini belli bir ilkelere oturtmak ve bu birimler arasındaki koordineyi sağlamak, 7-Memur ve işçi sendikaları ile sendikal ilişkileri yürütmek 8-Başkanlık makamı tarafından görev alanı ile ilgili verilecek benzeri görevleri yapmak.

Vizyon

Kaliteli hizmet için İnsan Kaynakları olarak personelin Gelişim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak bu konuda Öncü ve Örnek bir birim olmak.

Misyon

Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile iş verimliliğini yükselterek, Gelişim seviyesini ve Personel kalitesini sürekli artırmak. Açıklama : Belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten Belediyemizin;Sunmuş olduğu hizmetlerinde temel faktörlerden biri olan insan gücünü yani çalışan personeli eğitimli, mevzuata hakim ve halkla ilişkili bir konuma getirerek Belde halkının ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler.

                   

 

2020 OCAK AYI FAALİYET RAPORU

 

 

Telefon 344 02 34-526 23 47  - Faks 344 92 35
insankaynaklari@yenimahalle.bel.tr