E - Belediye
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Müdür Leyla KÖSE
Görev ve Sorumluluk

Yenimahalle Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, çalışmalarında:

  • Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
  • Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
  • Hesap verebilirlik,
  • Kurum içi yönetimde ve Yenimahalle'yi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
  • Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
  • Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
  • Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürebilirlilik,

ilkeleri esas alınır.

Vizyon

Belediye sınırları içinde kent halkının yönetime katılımını sağlamak, halkın inisiyatifini arttırmak, yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi güçlendirerek sorunların çözümünü sağlamak.

Misyon

Halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek.

OCAK AYI AYLIK FAALİYET

Telefon (0312) 526 2358  - Faks
halklailiskiler@yenimahalle.bel.tr