E - Belediye
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Müdür Orhan DOĞAN
Görev ve Sorumluluk

 

1-    Belediyedeki araçlara ait ikmal, Bakım, Onarım ile teçhizat ve diğer ekipmanlarının sağlanması,

2-    Araçların Yakıt ve diğer malzemelerin tedarikini yapmak,

3-    Personele ait ücretlerin ödenmesi, personelin çalışma tüzük, kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda işlemlerini yapmak,

4-    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurulu oluşturmak,

5-    Sorumluluğunun bilincinde olarak, teknolojiyi ve teknik bilgileri takip eden, yeni bilgiler elde eden ve sürekli yenilenen çalışmalar yapmak.

6-    Çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenleyip, her yıl yatırım ve çalışma programının yapılması,

7-    Yüklenicilere yaptırılan işlerin evraklarını hazırlatmak ve ödemelerini yapmak,

8-    Tüm çalışmalarını Belediye Kalite politikası ve Kalite Yönetim Sistemi  çerçevesinde gerçekleştirmek,

9-    Teknolojik gelişmelerin tedarik edilmesi ve kullanılmasını sağlamak,

10- Tasarruf genelgelerine uyulmasını sağlamak,

11- Yasalar doğrultusunda, bütçe teklifi hazırlamak,

12- Tahsisler ve harcamaların, bütçe ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutarak Belediye Başkanının onayına sunmaktır.

Vizyon

Belediye hizmetlerinin kesintisiz ve sürekliliğinin sağlanması, teknolojinin gerektirdiği şekilde kaynakların doğru kullanımı, sürekli gelişimin takibi ve yeniliklerin sağlanması, çağın gerektirdiği çevreci yaklaşımla Belediye Kalite Politikası çerçevesinde çalışmak.

Misyon

Yerinde ve zamanında yapılan çalışmaları ile Yenimahalle’nin Gelişim seviyesini etkileyecek etkin hizmetler sunmak. Belediyenin, İlçe halkının yaşam kalitesini sürekli artırma yönündeki çalışmalarına teknik ve çağın gerektirdiği şekilde ivme kazandırarak katkıda bulunmak. Çevrecilik anlayışında da duyarlı bir şekilde, kararlı, istikrarlı ve etkili bir şekilde katkıda bulunmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

 

 

 

 

2020 OCAK AYI FAALİYETLERİ
 

Telefon (312) 385 25 07-08  - Faks 278 7523
makineikmal@yenimahalle.bel.tr Adres : Macun Mahallesi 204.Cadde No:158 Yenimahalle 06374