E - Belediye
Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Müdür Ali KÖKSALDI
Görev ve Sorumluluk

GÖREVLERİ

1.      Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini; ruhsatlandırmak, kontrol etmek ve denetlemek.

2.      Fiziksel olarak deforme olmuş olan Ruhsatları yenilemek

3.      Ruhsat devir işlemlerini yapmak

4.      Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin (polis ve jandarma teşkilatı) görüşünü almak,

5.      Ruhsat koşullarına uymayan ve gerekli önlemleri almaktan kaçınan,  Sıhhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseselerin faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamak veya ruhsatlarının iptalini yapmak

6.      Hafta tatilinden istifade etmek isteyenlere izin vermek,

7.      Belediye Meclisi ve Encümen Kararları’nı uygulamak,

8.      Yapılan iş ve işlemleri ücretlendirmek,

9.      Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine Canlı Müzik İzin Belgesi vermek.

10.  Faaliyetlerimizle ilgili dilekçe ve e.mail ile yapılan şahıs şikayetlerini yasal süreler içinde cevaplamak.

11.  Şehit aileleri ve gaziler tarafından kiralanan konutlar için kira rayiç tespiti yaparak ilgilisine bildirmek.

 

Vizyon

 

VİZYON

İşletmelerin Açılıp Faaliyet Göstermesinin Bölgesel Kalkınmamızdaki Önemini Bilen, İnsanı ve Çevreyi koruyan politikaları uygulayan, Çağdaş hizmet sunumu ile tanınan, Rehber olmak.

Misyon

 

MİSYON

 

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı İle İlgili Tüm İş Ve İşlemleri; İnsan Ve Çevrenin Korunmasına Odaklı Yasal Düzenlemelere Bağlı Kalarak,  Yerine Getirmek.

 

          

FAALİYET RAPORU

 İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsat Sayısı :


Sıhhi İş yeri Müracaat                            :123

Sıhhı İşyeri Verilen                                  : 123

Gayri Sıhhi İş yeri Müracaat               :28

Gayri Sıhhi İş yeri Verilen                     :28

Umuma Açık İş yerlerine Müracaat  : 1

Umuma Açık İş yerlerine Verilen       : 1

Hafta Tatili İzini Müracaat                   :

Hafta Tatili İzini Verilen                        :

Gelen Evrak                                               :288

Giden Evrak                                              : 134

Cevap Verilen Evrak Sayısı                : 74

 

Telefon 0312-526 22 22  - Faks
ruhsatdenetim@yenimahalle.bel.tr