E - Belediye
Yazı İşleri Müdürlüğü
Müdür Murat AKŞİT
Görev ve Sorumluluk

Belediyemiz hizmetlerinde insan öğesinin en değerli varlık olduğu bilinci ve insana yatırım yapmanın halka hizmet kusursuzluğu yakalama gerçeğinden hareketle,tüm personelin eğitimi ve yönetime katılımını sağlayarak, çalışanlarımızın ve Yenimahallelilerin mutluluğu esas alınarak, hizmet verme çabası içinde Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği doğrultusunda 657 Sayılı Yasaya tabi olarak çalışan personellerin maaşları ve diğer özlük haklarıyla ilgili işlemleri ilgili birime iletmek.

Vizyon

Kaliteli hizmet için personelin gelişim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak bu konuda Öncü ve Örnek bir birim olmak.

Misyon

Belediye Bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile iş verimliliğini yükselterek, Gelişim seviyesini ve Personel kalitesini sürekli artırmak. Açıklama : Belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten Belediyemizin;Sunmuş olduğu hizmetlerinde temel faktörlerden biri olan insan gücünü yani çalışan personeli eğitimli, mevzuata hakim ve halkla ilişkili bir konuma getirerek Belde halkının ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler.

Açıklama :

Bu vizyon için, belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda toplam kalite yönetim sistemiyle

bütünleşerek, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla personellerin eğitim

düzeyini arttırarak öncü ve örnek hizmetler sunan bir birim olmayı kendisine vizyon olarak

belirlemiştir.

Bu amaca ulaşabilmek için;

Yüksek nitelikli ve eğitimli insanların çalıştığı ve sürekli iyileştirme sağlayan; teknolojik altyapıyı

etkin ve verimli kullanan; öncü ve örnek bir birim olmak için çabalarını yoğunlaştıracaktır.

 

 

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN

2020 OCAK AYLIK FAALİYETİ

AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELEN EVRAK

4977 Adet

MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN GİDEN EVRAK

 1125 Adet

BELEDİYE MECLİSİ’NCE ALINAN  KARARLAR

 57 Adet

BELEDİYE ENCÜMENİ’NCE ALINAN  KARARLAR

 104 Adet

BELEDİYE ENCÜMENİ’NCE ALINAN ZABITA CEZA KARARLARI

 218 Adet

RESMİ GAZETE İLANI

  5 Adet

BASIN İLAN KURUMU İLANI( MAHALLİ GAZETE)

 1 Adet

 

 

Telefon 315 37 12-526 23 61  - Faks
yaziisleri@yenimahalle.bel.tr