Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

Misyon
Yasalar çerçevesinde gecekondulara tapu verme, taşınmazlarının ihale yolu ile satılabilmesi, Belediye gayrimenkullerinin envanterlerinin tutulması, Kamulaştırma işlemlerinin belirlenmesi, dijital arşivin oluşturulması, taşınmazların ihale yolu ile kiralandırılması ve bu işlemlerle ilgili hizmet verilmesi ve bu hizmetin de alanlara aktarılmasını sağlamaktır.
Vizyon
Belediyemize ait arazi ve gayrimenkullerinin en verimli şekilde bölge halkının hizmetine sunulmasını koordine etmektir.