Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

Fen İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin mühendislik ve altyapı çalışmalarının odak noktası olan ve 1580 sayılı Belediye Yasasının yürürlüğe girdiği 1930 yılından bu yana, yasa gereği bu sürecin ürettiği ürünler ile verdiği hizmetlerin sınıflandırılmasını aşağıdaki açılıma bağlı olarak görev yapmaktadır. 1-Yol yapım,bakım ve onarım işlerini yapmak, 2-Yol asfalt kaplama,bakım ve onarımlarını yapmak, 3-Tretuvar ve bordür yapımı, bakım ve onarımını yapmak, 4-Karla ve buzla mücadele için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve mücadelesini yapmak, 5-Bina, tesis vb. yapım, bakım ve onarımlarını yaptırmak, 6-Müdürlüğünün ve diğer Müdürlüklerin ihtiyacı doğrultusunda, bordür, tretuvar malzemesi, beton vb. malzemelerin üretim ve tedarikinin sağlanması, 7-Savaş hali, seferberlik, tabii afet gibi olağanüstü durumlarda alınabilecek önlemler hakkında Müdürlüğün acil eylem planlarını yapmak ve buna göre Fen İşleri Bünyesinde eleman ve ekipmanların tespitini yapmak, ve bu çalışmaları koordine etmek hususunda Sivil Savunma Uzmanlığına eleman ve araç desteğinde bulunmak, 8-Altyapı katılım paylarının hesaplanması ve tahakkuklarının hazırlanması, 9-Personele ait ücretlerin ödenmesi, personelin çalışma tüzük, kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda işlemlerini yapmak, 10-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurulu oluşturmak, 11-Sorumluluğunun bilincinde olarak, teknolojiyi ve teknik bilgileri takip eden, yeni bilgiler elde eden ve sürekli yenilenen çalışmalar yapmak. 12-Çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenleyip, her yıl yatırım ve çalışma programının yapılması, 13-Belediye altyapı hizmetlerinde kullanılacak araçları temin etmek, 14-Yüklenicilere yaptırılan işlerin evraklarını hazırlatmak ve ödemelerini yapmak, 15-Bu esaslar doğrultusunda, bütçe teklifi hazırlamak, tahsis ve harcamaların bütçe ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutarak Belediye Başkanının onayına sunmaktır.

Misyon
Yenimahalle Belediyesinin, Yenimahalle’nin Kentsel Gelişim seviyesini, İlçe halkının yaşam kalitesini sürekli artırma yönündeki çalışmalarını Çevre Duyarlılığını gözeterek, kararlı, istikrarlı ve etkili bir şekilde katkıda bulunmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.
Vizyon
Müdürlük hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, verimlilik, etkinlik, sürekli gelişim, katılımcı ve paylaşımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler sunan bir Müdürlük olmayı kendisine VİZYON olarak belirlemiştir.