Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

Yenimahalle Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, çalışmalarında:
Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
Hesap verebilirlik,
Kurum içi yönetimde ve Yenimahalle’yi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürebilirlik, ilkeleri esas alınır.

Misyon
Halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek.
Vizyon
Belediye sınırları içinde kent halkının yönetime katılımını sağlamak, halkın inisiyatifini arttırmak, yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi güçlendirerek sorunların çözümünü sağlamak.