Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

Hukuk İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz; Belediyemiz leyh ve aleyhine adli veya idari yargı merciilerinde açılan davaları ve icra takiplerini ilgili yasal düzenlemelere göre yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Belediyemizin tüm birimlerine hitap eden Hukuki mevzuatın ve yayınların bulunduğu bir kütüphane kurulması ile, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni Kararı ile veya Başkanlık Makamı tarafından gönderilen evrakın incelenerek talep edilen konularda hukuki görüş bildirilmesi, Belediyemizin tüm birimlerinin yapacağı iş ve işlemlerde hukuka uygun davranması konusunda önceden yönlendirici açıklamalarda bulunulması ve Hukuk İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 4. maddesinde verilen görevlerin ilgili mevzuata uygun yerine getirilmesidir.

Misyon
Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak misyonumuz, kendimizi sürekli geliştirerek, hukuka bağlılık anlayışı ile hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, özel ve tüzel kişilere karşı Yenimahalle Belediyesini, adanmışlık ruhu ve takım çalışması ile en iyi şekilde savunmak ve belediye çalışmalarının yasalara uygun olarak yerine getirilmesine zemin hazırlamaktır.
Vizyon
En çok dava kazananHukuk İşleri Müdürlüğü olmanın yanında, Belediyemizin bütün işlerinde Yasalara uygun hareket etmesini sağlamaktır.