Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler kanunu ve ilgili diğer yasalara, Belediye Meclisi ve Encümeni Kararlarına, Başkanlık Genelge ve emirlerine uygun olarak;

a) Belediye sınırları içerisinde oluşan atıkların, yürürlükteki yasalar ve uygulamalar doğrultusunda yönetimini sağlamak.

b) Belediye sınırları içerisinde bulunan ve 5393 sayılı yasada belirtilen alanlarda atıkların toplanması ve geri dönüşümü için biriktirme ekipmanı yerleştirmek.

c) Çevre kirliliğini engellemek, temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla çevresel farkındalığı artırmak için bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

d) Geri dönüşüm ile ilgili olarak vatandaşlarımızın rahat ulaşabileceği yerlere geri dönüşüm ekipmanı yerleştirmek, tüm geri dönüşebilen atıkların toplanmasını sağlamak.

e) Geri dönüşüm, geri kazanım ve sıfır atık hususlarında özellikle öğrencilere ve vatandaşlarımıza bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

f) Birinci sınıf “Atık Getirme Merkezi”ni kurmak, çalışmasını sağlamak.

g) “Kazandıran Dönüşüm “ Çocuk oyununu hayata geçirmek ve 6-14 yaş arası başta olmak üzere sıfır atık projesinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.

h) Belediye hizmet binaları başta olmak üzere tüm binalarda enerji verimliliği ile ilgili önlemler almak, tasarruf ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

i) İklim Değişikliği ile mücadele kapsamında hizmet binaları ve çalışanlara yönelik karbon salınımını azaltıcı tedbirler almak,

j) Enerji ve Su verimliliği hususlarında tedbirler almak ve farkındalık oluşturmak.

Mevzuat : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 5393 ve 5216 sayılı belediyeler yasasına, ilgili diğer yasalara Belediye Meclisi ve Encümen kararlarına, Başkanlık Genelge ve Emirlerine uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Misyon
Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, ölçütlerler geliştirmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede eğitim, araştırma, projelendirme, eylem planları oluşturmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek ve izlemek. Yenimahalle’de oluşan atıkları sıfır atık anlayışıyla minimize ederek yönetimini sağlamak, İklim değişikliğine uyumun sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınarak çözüm önerileri sunmak, sürdürülebilir bir çevre oluşturabilmek için bilinçlendirme çalışması yapmak, vatandaşlarımızın daha temiz bir çevrede yaşayabilmesi için tüm imkanlarımızla en üst seviyede hizmet sunmak.
Vizyon
Etkin ve verimli bir atık yönetimi sistemi kurarak gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir Yenimahalle bırakmak için hizmet sunmak.