Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

1-Yenimahalle Belediyesinin hizmet amaçları doğrultusunda Başkanın belirleyeceği prensip ve politika esasları çerçevesinde, kurum kültürü, misyonu, vizyonu ve Belediye ile Müdürlük hedefleri doğrultusunda meri mevzuata uygun olarak çalışmak.
2-Başkanlık Makamına karşı sorumluluk bilincinde olmak.
3-Tüm iş ve işlemlerin hatasız, kaliteli ve zamanında yapılmasına özen göstererek hizmet kalitesini iyileştirmek.
4-Mevcut kaynakları ve zamanı en verimli şekilde kullanarak hizmet maliyetlerini düşürmek ve tasarruf sağlamak.
5-Müdürlük hizmetlerinden faydalanan (personel ve halkımızın) Kuruma ve Müdürlüğe olan güven duygusunu geliştirmek.
6-Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yapılmasında teknolojiyi azami seviyede kullanmak.
7-Görev alanına giren işlerin yıllık plan ve programını yapmak, Müdürlük bütçesini hazırlamak.
8-Görev alanı ile ilgili Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Misyon
Yenimahalle’yi sosyal, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sanatsal yönden kalkındıracak hizmetleri; ekip ruhuna, kalite, etkinlik, şeffaflık ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak sunmak. Kurumsal gelişimini tamamlamış stratejik yönetim sergileyen bir kurum gücü ile belediye kaynaklarını dürüst ve akılcı biçimde kullanmak.
Vizyon
İnsan odaklı vizyoner yönetim anlayışıyla Ülkemiz belediyelerine ufuk açan belediye olmak.

İLKELERİMİZ

 • Hizmetler hukuka bağlı olarak yürütülür.
 • İşleyişte etik değerlere bağlı kalınır.
 • Doğru, dürüst hizmet anlayışı korunur.
 • Hoşgörü ve içtenlik vazgeçilmez bir gerekliliktir.
 • Şeffaflık ve hesapverebilirlik vazgeçilmez değerlerdir.
 • Özgünlük ve yenilikçilik her aşamada gözetilir.
 • Ekip ruhu ve vatandaş katılımı esastır.
 • Hizmetlerde süreklilik ve zamanındalılık gözetilir.
 • Estetik anlayış ve temizlik temel bir değerdir.
 • Nezaket ve insan odaklı hizmet anlayışı ile çalışır.

 

DEĞERLERİMİZ:

 • Oto Kontrol ve Hukuka Bağlılık
 • Etik Değerlere Bağlılık ve Doğruluk
 • Hoşgörü ve İçtenlik
 • Şeffaflık ve Hesapverebilirlik
 • Özgünlük ve Yenilikçilik
 • Ekip Ruhu ve Katılımcılık
 • Süreklilik ve Zamanındalılık
 • Estetik Anlayış ve Temizlik
 • Nezaket ve İnsan Odaklılık

 

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Sosyal Belediyecilik anlayışımız ile;

 • Demokratik bir yapı çerçevesinde, Yenimahalle halkının ve tüm çalışanlarımızın katılımları ile hizmetlerimizi objektif, güvenilir ve gelişmelere açık olarak sunmak,
 • Gelişimin sürdürebilirliğini sağlamak,
 • İnsan odaklı felsefemizden ödün vermemek,
 • Yasal ve diğer uygulanabilir şartlara bağlı kalarak, Kalite Yönetim Sistemi performansımızı sürekli iyileştirmek,
 • Kentsel değerlere ve sosyal yaşamın gidişine katkıda bulunmak,

Diğer tüm belediyelere örnek olmak.