Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

1- Belediyedeki araçlara ait ikmal, Bakım, Onarım ile teçhizat ve diğer ekipmanlarının sağlanması,
2- Araçların Yakıt ve diğer malzemelerin tedarikini yapmak,
3- Personele ait ücretlerin ödenmesi, personelin çalışma tüzük, kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda işlemlerini yapmak,
4- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurulu oluşturmak,
5- Sorumluluğunun bilincinde olarak, teknolojiyi ve teknik bilgileri takip eden, yeni bilgiler elde eden ve sürekli yenilenen çalışmalar yapmak.
6- Çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenleyip, her yıl yatırım ve çalışma programının yapılması,
7- Yüklenicilere yaptırılan işlerin evraklarını hazırlatmak ve ödemelerini yapmak,
8- Tüm çalışmalarını Belediye Kalite politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde gerçekleştirmek,
9- Teknolojik gelişmelerin tedarik edilmesi ve kullanılmasını sağlamak,
10- Tasarruf genelgelerine uyulmasını sağlamak,
11- Yasalar doğrultusunda, bütçe teklifi hazırlamak,
12- Tahsisler ve harcamaların, bütçe ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutarak Belediye Başkanının onayına sunmaktır.

Misyon
Yerinde ve zamanında yapılan çalışmaları ile Yenimahalle’nin Gelişim seviyesini etkileyecek etkin hizmetler sunmak. Belediyenin, İlçe halkının yaşam kalitesini sürekli artırma yönündeki çalışmalarına teknik ve çağın gerektirdiği şekilde ivme kazandırarak katkıda bulunmak. Çevrecilik anlayışında da duyarlı bir şekilde, kararlı, istikrarlı ve etkili bir şekilde katkıda bulunmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.
Vizyon
Belediye hizmetlerinin kesintisiz ve sürekliliğinin sağlanması, teknolojinin gerektirdiği şekilde kaynakların doğru kullanımı, sürekli gelişimin takibi ve yeniliklerin sağlanması, çağın gerektirdiği çevreci yaklaşımla Belediye Kalite Politikası çerçevesinde çalışmak.