Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 1984 yılında 1580 sayılı eski Belediye Kanunu ile kurulmuştur. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bu kanunlara dayalı olarak çıkartılan ilgili mevzuat çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Müdürlüğümüz çalışma mevzuatını 5393, 4734-4735, 2863, 5216, 3194, 2318, 4857 sayılı kanunlar, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yasası, Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil alanlara ait hasara tespit kararnamesi, T.S.E. Ankara İl Özel İdaresi kanunu ve Yazışmalar Yönetmeliği oluşturmaktadır. Günümüzde şehirlerin hızla betonlaşması nedeniyle insanların ihtiyacı olan yeşil alan giderek azalmakta ve yok olmaktadır. Müdürlüğümüz yeşil alan miktarını arttırarak insanların dinlenebileceği ve hoş vakit geçirebileceği alanlar sağlamaktadır. Bu çerçevede ilkelerimiz;
-Hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti
-Yeşil alanlar arttırılarak yaşanılabilir alanlar sağlamak,
-Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle etkinlik,
-Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaş – belediye – çalışanlar işbirliği ile katılımcılık,
-Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde Sosyal Belediyecilik,
-Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik, Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon.

Misyon
Kalite ilkelerine bağlı, iç ve dış kaynaklar ile teknolojiyi etkin kullanan, kentsel gelişim seviyesini geliştirmeyi ve ilçe halkının yaşam kalitesini sürekli arttırmayı esas alan; halkımızın ve çalışanlarımızın memnuniyeti için katılımcı, şeffaf, planlı ve ilkeli hizmetler sunan bir belediye olmak. Belediyemiz misyonunun müdürlüğümüz açısından uygulanması, kentsel gelişmişlik seviyesinde yeşil alan oluşturmak ve bu alanların çocuk parkı, spor alanı ve dinlenme alanları olarak Temiz, Güvenlik park ve yeşil alan dokusunu koruyarak halkın kullanımına sunmak.
Vizyon
Ülkemizde önder, Dünyada örnek park ve bahçeler yapmak.