Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

1. Sıhhî işyerlerini, 2nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini; ruhsatlandırmak, kontrol etmek ve denetlemek.
2. Fiziksel olarak deforme olmuş olan Ruhsatları yenilemek
3. Ruhsat devir işlemlerini yapmak
4. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin (polis ve jandarma teşkilatı) görüşünü almak,
5. Ruhsat koşullarına uymayan ve gerekli önlemleri almaktan kaçınan, Sıhhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseselerin faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamak veya ruhsatlarının iptalini yapmak
6. Hafta tatilinden istifade etmek isteyenlere izin vermek,
7. Belediye Meclisi ve Encümen Kararları’nı uygulamak,
8. Yapılan iş ve işlemleri ücretlendirmek,
9. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine Canlı Müzik İzin Belgesi vermek.
10. Faaliyetlerimizle ilgili dilekçe ve e.mail ile yapılan şahıs şikayetlerini yasal süreler içinde cevaplamak.
11. Şehit aileleri ve gaziler tarafından kiralanan konutlar için kira rayiç tespiti yaparak ilgilisine bildirmek.

Misyon
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı İle İlgili Tüm İş Ve İşlemleri; İnsan Ve Çevrenin Korunmasına Odaklı Yasal Düzenlemelere Bağlı Kalarak, Yerine Getirmek.
Vizyon
İşletmelerin Açılıp Faaliyet Göstermesinin Bölgesel Kalkınmamızdaki Önemini Bilen, İnsanı ve Çevreyi koruyan politikaları uygulayan, Çağdaş hizmet sunumu ile tanınan, Rehber olmak.