Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

Sağlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Yasası gereğince kurulmuş olup; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanunların ilgili yönetmelikleri, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Mevzuatı doğrultusunda mevcut kriterler ve esaslar, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları, Sağlık Genelgeleri, Belediye Meclisi ve Encümen Kararları, Başkanlık Emirleri, Zabıta ve Küşat Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Sıhhi Zabıta Talimatnamesini göz önüne alarak çalışan bir müdürlüktür. Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde halkın sağlığı ve esenliği için Belediye’ye ait insan sağlığı ve cenaze işleri hizmetleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetlenmesinin yanı sıra hayvan sağlığının güvence altına alınmasını, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla (zoonozlarla) mücadele edilmesini, sahipli evcil hayvanlara yönelik danışma ve bilgilendirme, muayene, aşı ve tedavilerinin yapılmasını, sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi ve bu hizmetlere yönelik sağlık tesislerin kurulması ve işletilmesini yasalara, ilgili yönetmeliklere, talimatlara ve genelgelere uygun olarak gerçekleştirir.

Misyon
“Önce sağlık” diyerek “sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller” hedefimize ulaşmak için insana ve çevreye duyarlı bir biçimde çalışanlarımızın ve diğer vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek üzere mevcut imkanları çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek düzeye, hatta daha iyiye ve ileriye ulaştırmak; yasalarla verilen yetkiler çerçevesinde sağlıkta, hastalıkta ve ölümde en kaliteli hizmeti sunmak için adımlarımızı planlamaktır. Ayrıca Yenimahalle Belediyesi sınırları içerisinde hayvan sağlığını güvence altına almak, hayvanlardan insanlara geçen (zoonoz) hastalıklara karşı mücadele etmek, hayvansal gıdaların gerekli denetimlerini yapmak, belde halkına ait evcil hayvanların bakım ve tedavilerini ücret mukabilinde yapmak, sokak hayvanlarının kayıt altına alınmasını sağlayarak, üreme kontrolü ve rehabilitasyonunu gerçekleştirmek, bunlarla ilgili sağlık tesislerini kurmak ve işletmek, bütün bu konularda halkın bilgi düzeyini artırmak amacı ile eğitim çalışmaları yapmaktır.”
Vizyon
Yeterli teknik donanım ve eğitimli personel desteğiyle sağlayacağımız koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini, gelişen teknolojiyi takip edip hayata geçirmek; mevcut şartları insana, hayvana ve çevreye duyarlı bir anlayışla vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzeye getirmek için sürekli geliştirip iyileştirmek, bunun yanında hayvan sevgisinin aşılanması ve hayvan sağlığının korunması için faaliyetlerde bulunarak, sağlıklı insan, sağlıklı hayvan, sağlık gıda ve sağlıklı çevre anlayışını korumak için hizmet kalitesinden ödün vermemekti

AYLIK FAALİYET