Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler Yasasına, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasına , ilgili diğer yasalara, Belediye Meclisi ve Encümeni Kararlarına, Başkanlık genelge ve emirlerine uygun olarak;
a) Belediye hudutları içindeki yerleşim alanında üretilen günlük çöp ve atıkları toplanarak, çöp deponi sahasına taşımak,
b) Belediye hudutları içerisinde bulunan Konut, İşyeri, Sanayilere ve Sitelere temizlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için, Galvanizli Daldırmalı çöp konteyneri ile Plastik çöp konteyneri konulması;
c) Belediyemiz mücavir alanı içerisinde kalan mahallelerin Mayıs ayından başlayıp Kasım ayına kadar Larva, Sinek ve Sivrisinek vb. tüm haşerelerle en yüksek standartlarda teknik ve ilaçların kullanımı ile mücadele edilmesi;
ç) Bölge genelinde inşaat atığı, moloz, çim, dal ve vb. atıkların müdürlüğümüzce alınıp taşınması, bertaraf edilmesi ve boş alanlarda görsel kirliliğe neden olan otların temizlenmesi ile rasgele yerlere afiş yapıştırma, pankart vb. kirliliğin önlenmesi;
d) Tabii afetler vukuunda meydana gelebilecek su baskınlarının bertaraf edilmesi.

Misyon
İlçe halkına daha temiz, daha yaşanır ve görsel kirliliğe en az maruz olacak biçimde yaşam sürmeleri doğrultusunda teknolojik araç ve gereçleri kullanarak temizlik çalışmalarını yürütmek.
Vizyon
Temizlik hizmetini en yüksek standartlara ve en son teknoloji ile sunmak.