Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

Veteriner İşleri Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

“Yaşamak her canlı için temel bir haktır” ilkesi ile Yenimahalle Belediyesi olarak insan, hayvan, çevre sağlığı açıdan şehir yaşamı içerisindeki mevcut hayvan varlığını rehabilite edip korumak, hayvan popülasyonu ve sağlığını kontrol altına almak, hayvanlardan insanlara geçen (zoonoz) hastalıklara karşı mücadele etmek, ilçemiz sınırları içerisinden toplanan sokak hayvanlarına gerekli müdahaleleri yaparak sahiplendirmek, sahiplenilmeyen sokak hayvanlarını işaretleri üzerinde olacak şekilde alındıkları ortama ilgili mevzuatlar çerçevesinde geri bırakmak, bu hizmetlere yönelik tesisleri kurmak ve işletmek, bütün bu konularda halkın bilgi düzeyini arttırmak amacı ile eğitim çalışmaları yapmak ile ilgili hizmetleri yerine getirmekteyiz.
Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerindeki temel politika ise; Yetki alanımız dahilinde insan ve hayvan haklarını her zaman ön planda tutarak, mevzuatlar çerçevesinde hayvan sağlığının korunmasını temel ilke edinerek, insan sağlığı mağduriyetini de sıfır noktasına çekmek insanlara ve çevreye duyarlı bir biçimde ihtiyaç ve beklentilerin karşılanabilmesi için, mevcut imkanları daha ileri seviyeye ulaştırmak amacıyla gelişen teknolojiyi takip edip, yeterli teknik donanım ve eğitimli personel desteğiyle kalitesinden ödün vermeden hizmet sunmaktır.

Misyon
Hayvan sağlığının ve refahının korunması, popülasyonunun kontrol altına alınması yönündeki çalışmalarımızı Belediyemiz sınırları dahilindeki alanlarda güncel mevzuatlar çerçevesinde yaparak, Halk Sağlığına, Çevre Sağlığına ve Gıda Güvenliğine katkıda bulunmaktır.
Vizyon
Hayvan Sağlığı ve Refahı için çalışarak Halk Sağlığını, Çevre Sağlığını ve Gıda Güvenliğini korumak.

HAYVAN SAHİPLENDİRME