Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

Yazı İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

Belediyemiz hizmetlerinde insan öğesinin en değerli varlık olduğu bilinci ve insana yatırım yapmanın halka hizmet kusursuzluğu yakalama gerçeğinden hareketle, tüm personelin eğitimi ve yönetime katılımını sağlayarak, çalışanlarımızın ve Yenimahallelilerin mutluluğu esas alınarak, hizmet verme çabası içinde Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği doğrultusunda 657 Sayılı Yasaya tabi olarak çalışan personellerin maaşları ve diğer özlük haklarıyla ilgili işlemleri ilgili birime iletmek.

Misyon
Belediye Bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile iş verimliliğini yükselterek, Gelişim seviyesini ve Personel kalitesini sürekli artırmak. Açıklama : Belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten Belediyemizin; Sunmuş olduğu hizmetlerinde temel faktörlerden biri olan insan gücünü yani çalışan personeli eğitimli, mevzuata hakim ve halkla ilişkili bir konuma getirerek Belde halkının ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler.
Vizyon
Kaliteli hizmet için personelin gelişim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak bu konuda Öncü ve Örnek bir birim olmak. Açıklama : Bu vizyon için, belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda toplam kalite yönetim sistemiyle bütünleşerek, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla personellerin eğitim düzeyini arttırarak öncü ve örnek hizmetler sunan bir birim olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Bu amaca ulaşabilmek için; Yüksek nitelikli ve eğitimli insanların çalıştığı ve sürekli iyileştirme sağlayan; teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanan; öncü ve örnek bir birim olmak için çabalarını yoğunlaştıracaktır.